• info@petekyazilim.com

Kâğıt formatta hazırlanan müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu ile aynı işlev ve
hukuki geçerliliğe sahip elektronik belgenin genel adıdır.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilerle yapılan ticari alışverişlerde alıcı tarafından
kâğıt olarak düzenlenen ticari belge ile aynı işlem ve niteliklere sahip olan elektronik belgeye verilen addır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen
serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.